حقانی09380039391_پوشش سانروفی سقف تالار_زیباترین سایبان برقی رستوران عربی

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
با استفاده از تکنولوژی غشاء پیش تنیده پلی استری با رویه pvcدارای مواد انتی uvدر سراسر کشور با سابقه ای درخشان مجری و طراح زیباترین ایده های سقف و سایبان مدرن چادری جهت هرنوع فضای کاربری در سراسر کشور میباشد.