تغییر ترتیب اعداد پاورقی در ورد

در فایل ورد به صورت پیش‌فرض اعداد پاورقی از ابتدا تا انتهای سند پشت سر هم درج می‌شوند. غالباً ما نیاز داریم که اعداد در هر صفحه از یک شروع شوند. در این ویدئوی کوتاه نشان داده‌ایم که تغییر این تنظیم چگونه ممکن است.
ویدئوها و آموزش‌های بیشتر را می‌توانید در سایت زیر پیدا کنید:

https://nebeshteh.com/