در تجزیه و تحلیل ارتعاشات متخصص شوید

این ویدئو یک راهنمای سریع ساده برای تجزیه و تحلیل ارتعاش است. شما خواهید آموخت که چگونه به راحتی مقادیر ارتعاش اندازه گیری شده را ارزیابی کنید ، چگونه این ارتعاشات را تجزیه و تحلیل کنید و نتیجه گیری کنید که با خرابی دستگاه مانند عدم تعادل ، عدم تطابق ،خرابی برق ، رزونانس و خرابی های تحمل مشکل برطرف شود.