صف طولانی طرفداران تیم ملی والیبال در ارومیه

ویدئویی از صف طولانی مردم در ارومیه برای تماشای دومین بازی تیم ملی والیبال در مقابل لهستان که ساعت 18:30 برگزار می گردد.