قوانین عجیب و غریب در کشور آمریکا

خیلی از کشورهای دنیا قوانینی دارند که اصلا با عقل جور در نمی آیند...اما تعداد قوانین عجیب و غریب در آمریکا بیش از حد معموله و دلیل این امر این است که هر ایالت آمریکامیتواند خاص خود را وضع کند و به اجرا بگذارد البته بیشتر این قوانین حاصل خودخواهی های افراد با نفوذ دولتی در سال های گذشته بوده که برای خودشان قانون های من در آوردی وضع کردند در این ویدیو با عجیب ترین قوانین وضع شده در آمریکا آشنا میشوید ...