خون و استخوان - Blood and Bone

سینمایی - خون و استخوان - Blood and Bone 2009 - یک مبارز سابق که به تازگی از زندان آزاد شده است ، برای عملی کردن قولی که به دوست مرحومش داده بود ، وارد مبارزات زیر زمینی می شود و… - Gap.im/nama66