Tizer-Seven-5

انتقال پول برای دانشجویان و تجار خارج کشور یکی از دغدغه هایی است که ما میتوانیم با دارا بودن کادر مجرب و با شعار سرعت ، اعتماد و دقت (ساد) در خدمت هموطنان عزیز خود در سر تا سر کشورهای دنیا باشیم.
جابجایی پول به روشهای نقدی و حسابی و حواله بانکی و ارز دیجیتال قابل انجام بوده و شعار تیم پشتیبانی ما (تماس از شما ، خدمات از ما ) میباشد.