علف کش بسیار قوی برای مزارع گندم | آتلانتیس او دی | Atlantis OD

علف کش حرفه ای آتلانتیس او دی یک علف کش تضمینی برای از بین بردن علف های هرزی نظیر دم روباهی باریک،تلخه،بابونه،جو دوسر وحشی،تلخه و...در مزارع گندم می باشد.عملکرد این علف کش از طریق تاثیر بر برگ و ریشه این علف های هرز می باشد.
www.ariasabz.com
شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764