نشست خبری کنگره بین المللی اقتصاد،اشتغال و تولید در آینه قرآن و عترت (علیهم السلام)

نشست خبری کنگره بین المللی اقتصاد،اشتغال و تولید در آینه قرآن و عترت (علیهم السلام) برگزار شد.