آموزش کاشت ناخن با پودر : مرحله اول : زیرسازی و کوتیکول - نیل آکادمی

در آموزش کاشت ناخن با پودر مرحله بعد از مانیکور خشک، برداشتن کوتیکول ها از روی سطح صدف ناخن می باشد که اول با استفاده از سوهان برقی این کار انجام می شود.بدین منظور از سرسوهان های شنی یا سرسوهان های مانیکور استفاده می کنید که در ویدئو از سرسوهان شنی استفاده شده است.
"آموزش کاشت ناخن با پودر"
"آموزش رایگان کاشت ناخن"
"نیل آکادمی"
تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲