جدال لفظی خلیل زاده و سعادتمند برای اسپانسر

صحبت های تند سعادتمند مدیرعامل سابق استقلال و اسماعیل خلیل زاده رئیس هیات مدیره استقلال درباره اسپانسر باشگاه