راز موفقیت مک دونالد

َبه نظرتون به جز برادران رایت افراد دیگه ای رویای ساخت هواپیما رو نداشتن؟ قطعاً این ایده به ذهن میلیون ها انسان دیگه هم رسیده شاید خیلی ها تستش هم کردن اما الان وقتی اسم هواپیما میاد اولین اسمی که به ذهنمون خطور میکنه اسم برادران رایته ، ‌

فرقشون اینجاست که برادران رایت بعد از هر بار شکست خوردنشون با قدرت بیشتری به کارشون ادامه دادن و جا نزدن . ‌اونا راز موفقیت رو پیدا کرده بودن ،