قویترین سم برای کشتن رتیل و عنکبوت سم آلمانی اوپ واسک

رتیل بزرگترین نوع عنکبوتیان است که تغذیه این حشره از حشرات و جوندگان و پرندگان میباشد نیش رتیل انسان را نمی کشد و فقط ایجاد ایجاد آلرژی و حساسیت می کند برای ریشه کنی و نابود کردن این حشره از سم رتیل کش اوپ واسک استفاده کنید برای خرید و سفارش سم رتیل کش اوپ واسک با شماره های شرکت آجیتا سم تماس بگیرید
09107822258-04432255086-09100444986
/http://ajitasam.com/