شوخی نامناسب موتورسوار با سرنشینان یک اتوبوس

یک موتورسوار متخلف در هند پس از قرار گرفتن در جلوی یک اتوبوس در حال حرکت، بی‌دلیل ترمز کرد و منجر به ترمز ناگهانی اتوبوس و پایین افتادن سرنشینان آن شد.