آخرین آمار کرونا در 18 شهریور ماه 1399

2302 بیمار مبتلا به ویروس کرونا
1226 مورد بستری در بیمارستان
132 نفر از هموطنان عزیزمان را در اثر ابتلا به بیماری کوید 19 از دست دادیم .