خالکوبی بدن | 09120854963

٢ سال سابقه در كشور گرجستان و دوره ديده ميكروبليدينگ در كمپاني فيبروز
ارائه سرتيفيكيت براي هنرجوها از كمپاني آكسفورد سرت و iqs وفني حرفه اي
از ويژگيها آکادمی تهران تاتو :
پشتيباني نامحدود
در اختيار گذاشتن لوازم براي هنرجو تا شناخت كامل لوازم
تايم هاي خصوصي
محيطي سالم
ارائه جزوه كامل به هنرجو