سرم ضد لک ایکلن نوروا

https://drzohrezarepharmacy.com/Product/Anti-Spot-And-Lightening

کرم ضد لک و روشن کننده ایکلن نوروا، ضد لکی قوی و محافظ لک های از بین رفته بوده و قابل استفاده برای کل صورت و حتی دور چشم می باشد و با توجه به ترکیبات موجود، موجب درمان تیرگی های دور چشم نیز می شود.