ترفند فرمانداران آمریکایی برای رای آوری نامزد مورد حمایتشان

خوش چشم، کارشناس مسائل سیاسی با حضور در برنامه «چاپ اول» ضمن تشریح ترفند فرماندران آمریکایی برای کسب رای بیشتر نامزد مورد حمایتشان گفت: هر نامزدی در انتخابات آمریکا یکی از مجالس قوه مجریه مخصوصا سنا را در اختیار داشته باشد، ۱۰ به هیچ از رقیبش پیش است.