عصبانیت رئیس جمهور/ با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد

روحانی: بگذارید در میدان انتخابات همه گروه‌ها شرکت کنند. با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد.