گل شجاع خلیل زاده بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا 2020

گل شجاع خلیل زاده به شارجه امارات به عنوان بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا2020 در منطقه غرب قاره کهن انتخاب شد