ارشاکوـآنباکسینگ تریم بی سیم اندیس BTX-T

ارشاکوـآنباکسینگ تریم بی سیم اندیس BTX-T برای استفاده از این دستگاه به ترانس نیاز نیست هم با شارژ و هم با کابل سیم کار می کند تیغه این دستگاه استیل می باشد جنس بدنه از پلیمر بسیار سبک و و برای ظریف کاری دور گردن مناسب است این محصول را در فروشگاه اینترنتی ارشاکو می توانید خریداری کنید.