دیرین دیرین - پیرگشتگی | خنده بازار

توهین و هتاکی بی وقفه ی وی به پیرهن قهوه ای به مدت دو ساعت!

دیرین دیرین

کلیپ طنز , کلیپ فان , خنده دار , طنز , دیرین دیرین