دنور ناگتس - فیلادلفیا سونی سیکسرز / ۸ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم دنور ناگتس - فیلادلفیا سونی سیکسرز / ۸ فوریه ۲۰۱۹