آموزش NLP و تاثیر ان در زندگی

برگزاری دوره های آموزشی توسعه فردی ، NLP، فروشندگی حرفه ای
موسسه مدیران سال افزون فردا برگزار کننده دوره ها و کارگاههای مختلف توسط اساتید مجرب می باشد، ماننده دوره های : فروشنده حرفه ای، فن بیان، NLP، توسعه فردی، مدیریت ذهن، کارگاهها مدیریتی و برگزار کننده همایش ها و سمینار ها در رشت می باشد
شماره تماس: 09365058311
WWW.SALAFZOON.COM
https://salafzoon.com/portfolio/دوره-mba-مدیریت-راهبردی-کسب-و-کار-پرتو-ماه/

https://salafzoon.com/رویداد-ها/
https://salafzoon.com/portfolio/دوره-nlp/