فیلم جنجالي ترين گل تاريخ ليگ برتر فوتبال ايران

جنجالي ترين گل تاريخ ليگ برتر فوتبال ايران (دیدار پرسپولیس و استیل آذین) و کتک کاری شدید بازیکنان بعد گل