مایع محافظ مهام مخصوص سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدار بسته

شرکت مهام ایمن ساز
تولید کننده تخصصی
مواد محافظ در برابر خوردگی

ماده محافظ مهام
مخصوص سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدار بسته

* پیشگیری از ایجاد گاز ناشی از خوردگی در رادیاتور ها
* جلوگیری از ایجاد رسوب و حفظ راندمان مفید سیستم
* حذف مشکل سرد شدن رادیاتور ها به دلیل هوا گرفتگی
* برطرف شدن سر و صدای ناشی از هوا گرفتگی در رادیاتور ها
* کاهش چشمگیر هزینه های تعمیراتی و افزایش قابل توجه طول عمر مفید سیستم
* جلوگیری از سوراخ شدن رادیاتور و سایر اجزای فلزی در مدارهای گرمایشی و سرمایشی

https://mahamimensaz.com/
راه های ارتباطی:
: شماره های تماس
0214٤٤١١٨02
0214٤٤٧٦١٥٤
0214٤٤٧٦٠٣٨
0214٤٤٧٥٢٠٥
0214٤٤٧٥٩٨٣
09125203069