فیلم ایرانی "خداحافظ دختر شیرازی"

خلاصه داستان : فیلم خداحافظ دختر شیرازی ، «خداحافظ دخترشیرازی» یک عاشقانه‌ی مفرّح است. یکی از شیراز، یکی از آبادان، هردو در تهران! مجبورند فعلن باهم سر کنند تا محمودِ نارفیق را پیدا کنند.

برای دیدن فیلم کامل به آدرس https://2ad.ir/F1rCkGn مراجعه فرمایید.