دارا دوم بخریم یا نه؟

تجربه خوب خرید دارا یکم، خیلی از مردم را وسوسه کرده که در پذیره نویسی دومین صندوق دولتی شرکت کنند، اما اصلاح اخیر بورس، در این مورد، اما و اگر‌هایی ایجاد کرده است.