پشت پردهٔ ناآرامی های اخیر عراق.

ناآرامی های چند روز اخیر در عراق ،
که تحت پوشش مسائل رفاهی و معیشتی ،
اتّفاق افتاد ، با کشته و زخمی شدن
تعدادی از تظاهرکنندگان ، همراه بود .
تحلیگران سیاسی ، جدای از مسائل اقتصادی ،
منشأ این ناآرامی ها را ، تلاش های پشت پردهٔ
جریان سعودی _ اسرائیلی _ آمریکایی ،
برای تحت الشّعاع قراردادن راهپیمایی اربعین ، تفسیر کرده اند .
شاهد این ادّعا را هم ،
آمار ۷۹ درصدی توئیت هایی می دانند ،
که از طریق توئیترهای عربستانی ؛
هدایت می شود .
تحلیل آقای علیرضا پورمسعود ،
از فعّالان رسانه ای را ، در این زمینه ،
ببینید .