یکی از ناجوانمردانه ‌ترین تحریم‌های جهان علیه ایران اعمال می‌شود

وزیر بهداشت در نشست صمیمی جمعی از تلاشگران عرصه سلامت در حوزه کرونا گفت: حماسه‌ای که شما مدافعان سلامت در سراسر کشور خلق کردید، بسیار فراتر و قیمتی از آن است که با هیچ پدیده مادی بتوان آن را جبران کرد. ترامپ دروغگو یا بقول حاج قاسم "ترامپِ قمارباز" می‌گوید با دارو برای ایران کاری نداریم، اما تمام راه‌ها را بر ما بسته اند. ‌ نمی‌توانیم و نباید در مقابل دشمنان زانو بزنیم و راهی جز پایداری و تاب آوری نداریم ‌ نمی‌توانیم عزت نفس این مملکت را فدای هیمنه کاذب دشمن کنیم به نظارت‌های اصناف کاری نداشته باشید هیچ چاقویی دسته خودش را نمی‌بُرد، مصلحت اندیشی نکنید، کوتاه نیایید، ما مدعی العموم سلامت مردم هستیم ما توجیه گر خلاف دیگران و اهل ماست مالیزاسیون سهل انگاری دیگران نیستیم