دانلود آهنگ آه باران راغب

دانلود آهنگ آه باران راغب
https://bamiseda.ir/?p=22140
باز باران میزند بر سنگفرش این خیابان باز تنهایی و یادت

باز این حال پریشان دلم میخواد وقتی بارونه وقتی که قلبم

از غصه داغونه کنارم باشی تا بهت بگم چه حالی داره قلب

دیوونه وای از روزی که قلب من از تو دور بشه وای از روزی

که قلب تو مغرور بشه آه باران آه باران سینه ام غم دارد امشب