شرح زیارت اربعین 9

« شرح زیارت اربعین » - جلسه نهم - استاد رائفی پور - ۲١ مهر ٩۸ - مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مع امام منصور ،عمود ١٠٧٠ - https://Gap.im/velayt66 - https://eitaa.com/velayat66