فیلم Unhinged 2020 افسار گسیخته با زیرنویس فارسی

خلاصه:
فیلم افسار گسیخته (Unhinged) درباره رویارویی یک زن با مردی است که از نظر روانی ثبات ندارد و بعد از یک اتفاق نه چندان خوشایند کمر به قتل آن زن می بندد.