2 نکته کلیدی برای دیجیتال مارکتینگ صادراتی

سید حمیدرضا عظیمی مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ در این ویدیو چند نکته کوتاه و کاربردی برای صادرات از طریق اینترنت و یافتن مشتریان خارجی مبتنی بر اینترنت را معرفی میکند.
https://hamidazimi.ir