آموزش کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر : مرحله اول : زیر سازی - نیل آکادمی

زیر سازی در آموزش کاشت ناخن بدون تیپ مانند تمامی کاشت های دیگر شامل دو مرحله است که باید با دقت انجام شود تا کاشت ناخن با کیفیت و با دوام داشته باشید.
۱- مانیکور خشک
۲- خراش دادن سطح ناخن
با زیر سازی صحیح و رعایت اصول بهداشتی و تکنیکی کار، می توانید از مشکلاتی مانند قارچ ناخن و یا عفونت ناخن جلوگیری کنید و نتیجه نهایی کار زیباتر می شود.

آموزش کاشت ناخن بدون تیپ
https://academy-nail.com/tip-less-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲