آهنگ رسوا از راتین رها

کاش دنیایی داشتیم پر از یکرنگی و صداقت و آدمها از خوبی و مهربانی، تنها نقابش را نمیزدند.

دانلود آثار راتین رها:
www.RatinRaha.ir