آبنمای قلزن سنگی پارک انصار مشهد www.Abonoor.ir

این آبنما در آذرماه سال 1397 در پارک انصار مشهد توسط این شرکت به بهره برداری رسید.