نثار گل به قهرمانان دفاع مردم چین در برابر حمله ژاپن

3 سپتامبر /13 شهریور برابر با هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی جنگ مقاومت مردم چین در برابر تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیسم است. قبل از ظهر این روز شی جین پینگ و رهبران حزب و دولت چین به ساختمان یادبود جنگ مقاومتی مردم چین در برابر تجاوز ژاپنی در حومه غربی پکن رفتند و همراه با نمایندگان اقشار مختلف پایتخت چین به شهدای مقاومت در برابر ژاپن سبد گل اهداء کردند.
2 سپتامبر سال 1945 میلادی، نماینده ژاپن در ناو میسوری آمریکا، تسلیم نامه بی قید و شرط را امضا کرد. این پیروزی همه جانبه مردم چین در مقابله با تجاوز خارجی در تاریخ به شمار می رود.
تا پایان سال 1949، شورای سیاسی دولت چین با انتشار بیانیه ای 15 اوت را که پادشاه ژاپن در همین روز در سال 1945 تسلیم بدون شرط ژاپن را رسما اعلام کرده بود، به عنوان روز پیروزی جنگ مقاومت با تجاوز ژاپن تعیین کرد. اما در 13 اوت سال 1951، شورای سیاسی دولت چین این روز را به 3 سپتامبر تغییر داد. تا 27 فوریه سال 2014، در هفتمین نشست دوازدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین با قانونگذاری روز 3 سپتامبر را روز پیروزی جنگ مقاوت مردم چین در برابر تجاوز ژاپن تعیین کرد.
در دوران این جنگ، ارتش تجاوزکار ژاپن جنایتهای وحشیانه زیادی انجام داد و آسیبهای عمیقی به ملت چین وارد کرد.
مردم چین با مقاومت خونین و فداکاری در این جنگ و تحمل خسارات و قربانیان فراوان به پیروزی رسیدند.
بیش از 35 میلیون نظامی و غیرنظامی در این جنگ جان باختند، 42 میلیون نفر آواره شدند، بیش از 8 میلیون چینی به بیگاری کشیده شدند و به طور مستقیم بیش از 100 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به کشور تحمیل شد.
امروز، یک چین پر از انرژی و نیروی حیاتی در شرق جهان ایستاده است. همه مردم چین تاریخ را به یا دارند. مردمی که رنج و درد عمیق را تجربه کرده اند و صلح را بهتر غنیمت می شمرند.