جلسه ششم دوره آموزش خط خودکاری

آموزش خوشنویسی با خودکار - سایت پادافن (پارک دانش و فناوی) با همکاری استاد میلاد قاسمی، فیلم آموزشی خط خودکاری را برای شما عزیزان اماده کرده است. با مشاهده این فیلم های آموزشی که مناسب مقطع ابتدایی است به راحتی می توانید خوش خط شوید. آدرس دقیق صفحه پادافن www.padafan.com/product/khosh_khat
آموزش خط برای ابتدایی (مقطع ابتدایی) را می توانید از سایت پادافن به آدرس www.padafan.com و یا آدرس دقیق صفحه www.padafan.com/product/khosh_khat خوش خط تهیه کنید.