کتاب صوتی: موسی (ع) شناسی

کتاب صوتی: موسی (ع) شناسی از کتاب انسان کامل جلد اول تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت: https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net =================
شناخت خداوند از طریق مکر و سحر و اعجاز، شناختی است که کمتر مورد توجه علمای دینی است و شاید مکر را در شأن خداوند می پندارند ولی بهرحال خود او خودش را در قبال مکاران، مکارترین می خواند منتهی مکری که نهایتاً به بیداری و هدایت منجر می شود.