آنالیز و برسی سئو سایت فروشگاه اینترنتی ۱۹کالا

خیلی از دوستان برایشان جالب بود و دوست داشتن سئو سایت های بزرگی که در اکثر کلمات کلیدی سخت در نتایج جستجو هستند را برسی کنیم و به انتخاب همان دوستان فروشگاه اینترنتی ۱۹کالا برای اولین برسی سئو توسط ما انتخاب شد و بخشی از موارد مهم سئو داخلی و سئو فنی در این سایت برسی شد.

https://mahdiaraqi.com/19kala/