خواستگاری در آسمان ! .

این خلبان خطوط هوایی فیلیپین ،
که گفته شده ، ایرانی هم هست ،
از دختر مورد علاقه اش ، در داخل هواپیما ؛
خواستگاری می کنه ! .
عقد اینا ، واقعاً ، تو آسمونا بسته شده ! .