بررسی ماسک های دروغین

این روزها در شیوع ویروس کرونا بیشتر مردم برای مقابله با این ویروس منحوس ماسک می‌زنند، اما هستند کسانی که گاهی در زندگی ماسک دروغین برچهره خود زده اند.