چگونه فناوری جدید زنبورداران «می یون» پکن را ثروتمند کرد؟

دوازده سال پیش، با وجود یک تاریخچه زنبورداری طولانی، در منطقه «می یون» پکن تنها 600 خانوار زنبوردار و 40 هزار مجموعه کندوی زنبور عسل وجود داشت. امروز، تعداد خانوارهای زنبوردار این منطقه به 2144 افزایش یافته و با 123 هزار و 500 مجموعه کندوی زنبور عسل 51.5 در صد از کل جمعیت زنبور عسل پکن را تشکیل می‌دهد که منطقه «می یون» را به بزرگترین منطقه زنبورداری در پکن تبدیل کرده است. جرقه این دگرگونی با استفاده نوآورانه از زنبورداری چند جعبه‌ای آغاز شد که توسط موسسه تحقیقات زنبورداری در آکادمی علوم کشاورزی چین توسعه یافته است. تفاوت بین این روش با روش‌های زنبورداری سنتی چیست؟ چگونه زنبورداران از آن بهره‌مند می‌شوند؟