عزاداری بسیار زیبا نیرو‌های مرزبانی در تایباد

تصاویری از مراسم پرشور عزاداری نیرو‌های مرزبانی در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان را مشاهده می‌کنید.