عالی بودن برای شکست در ابتدای کار کافیست!

وقتی می‌خواهیم کسب‌وکارمان را شروع کنیم اگر که فکر می‌کنیم که باید کسب‌وکارمان را عالی شروع کنیم، همین برای اینکه آن کسب‌وکار با شکست مواجه شود کافیست! به چیز دیگری نیاز نخواهیم داشت.

در این ویدئو راجع به همین موضوع صحبت میکنیم که چطور عالی بودن می تواند باعث شکست یک کسب و کار شود و آن کسب و کار را به نابودی بکشاند. اما خوب اگر قرار نیست عالی باشیم، پس باید چگونه بود تا به موفقیت‌های چشم‌گیر دست پیدا کرد؟