ویدئو) آشنایی گروهی دانشجویان ایرانی با چین در دهه گذشته

بنابه دعوت چانگ هوا سفیر جمهوری خلق چین در ایران، بیش از ۳۰ تن از استادان و دانشجویان موسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران، مهمان سفارت چین در ایران شدند و در جریان این دیدار، از نمایشگاه عکس با موضوع چین در دهه گذشته بازدید کردند.