برگزاری مراسم روز عرفه در شرایط شیوع کرونا

مراسم پر فیض دعای عرفه امسال متفاوت از سال‌های گذشته برگزار شد.