آموزش بافت پاپوش

برای بافت پاپوش لازم هست حتما دونه هامون فرد باشد و از قسمت مچ پا شروع میشه که برا سایز 38 ما میبافیم با میل 4ونیم45 تا دونه میندازیم.48تا دونه رو شروع میکنیم به بافتن دو خط رکن

بافت رکن:
بافتی است که یا همسه به سمت زیر هست یا همیشه به سمت رو و هر یک خط رکن یعنی دو خط رفت و برگشت
وقتی میگیم دو خط رکن یعنی چهار خط رفت و برگشت میبافیم

نحوه ی تقسیم بندی برای بافت پاپوش:
23 دونه سر میندازیم بعد یک ژوته یک زیر ییک ژوته و 23 تا دونه ی بعدی رج اول رو به همین شکل میبافیم و پشت کار هیچ کاری انجام نمیدیم و فقط ژوته هارو به صورت توری میبافیم.
به رج رو که رسیدیم 23 تا دونه هامون ثابت هستن دو طرف پاپوشمون.فقط قسمت جلوی پاپوش اضافه میشه به این شکل که دفعه ی قبل یک ژوته یک زیر یک ژوته داشتیم اینبار بعد از 23 تا یک ژوته کور میندازیم یک ژوته یک زیر یک ژوته یک زیر و یک ژوته ی کور میندازیم یعنی از این به بعد بافتمون از سه قسمت اضافه میشه از کناره ی 23تا از وسط و از کناره 11 بار(برای سایز 38) این رو اضافه میکنیم که البته 11بار قاعده ی کلی نیست میتونیم اضافه تر کمتر بیشتر بزرگتر کوچک تر به هر اندازه ایی که دوست داریم ببافیم تا برسیم به کف پاپوش که تا اینجا به 89تا دونه میرسه بعد از اینکه به قدی ریدیم که متوجه شدیم اندازه ی پامون شده بعد از اون دوتا خط رکن میبافیم و بافت رو تموم میکنیم یعنی کف کفشمون هم بافته میشه و تمام.

فوت های کوزه گری:
در قسمت کف انگشت ها اگر از رکن چندتا دونه کم کنیم حالتی زیباتری خواهد گرفت برای این کار وقتی به انتها رسیدیم از قسمت بالا شروع میکنیم سه تا یکی سه تا یکی میبافیم که این کار باعث میشه هم بافت رو بدوزیم و هم برجستکگی موقع دوخت رو میگیره دونه هارو از وسط سه تا یکی سه تا یکی میبافیم.