کارگاه بازاریابی محتوایی

کارگاه بازاریابی محتوایی با حضور پرشور علاقمندان حوزه محتوا و سئو، در مرداد سال 1397 توسط کارمانا و مدرسه بینام برگزار شد. در این کارگاه ابتدا به اصلی‌ترین موضوع یعنی تعیین پرسونای مخاطب پرداخته شد و از شرکت کنندگان خواسته شد تا طی کار گروهی سه نفره برای کسب و کار فرضی خود پرسونا تعریف کرده و سپس به تولید محتوایی در یکی از شبکه‌های اجتماعی بپردازند.
انتهای کارگاه محتوای برخی از شرکت کنندگان خوانده شد و با مشارکت جمعی ایرادات و نواقص برطرف و نقات قوت بهبود پیدا کرد.
گزارش خبری https://bit.ly/31pvILn